Besloten vennootschap (B.V.)

Gezamenlijk een bedrijf uitoefenen onder een gemeenschappelijke naam.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) is een onderneming met een in aandelen verdeeld kapitaal en heeft één of meer aandeelhouders.

Bovendien is de B.V. een rechtspersoon, dat houdt in dat de B.V. zelfstandig goederen, zoals bijvoorbeeld een onroerende zaak (bedrijfspand), in eigendom kan hebben.

Is de Flex B.V. iets voor u, doe de online test en u weet het meteen.
Informatie van de Kamer van Koophandel over het nieuwe BV-recht
(veelgestelde vragen), of download hier algemene informatie.

“Flex B.V.”
Per 1 oktober 2012 is het nieuwe B.V.-recht, in werking getreden wat nieuwe mogelijkheden voor zowel de startende als ook gevestigde ondernemers biedt.

Wat is een Flex-BV?
De Flex B.V. op zich bestaat niet, het is meer een uitdrukking.
De nieuwe wetgeving maakt het mogelijk meer te regelen in de statuten van een BV.
De Flex B.V. is dus de BV zoals we die kennen, maar dan onder vernieuwd recht.

Per 1 oktober 2012 heeft u als ondernemer meer ruimte en vrijheid bij het inrichten van de statuten van uw B.V. Zo kunnen de statuten voorzien in stemrechtloze aandelen of winstrechtloze aandelen en kunt u in de statuten nader te noemen aandeelhouders eigen bestuurders en/of commissarissen laten benoemen.

Ook kunt u als ondernemer zelf de mate bepalen waarin de overdracht van aandelen in de B.V. beperkt wordt. Dus u kunt ervoor kiezen om wel of niet een blokkeringsregeling op te nemen in de statuten.

Eenvoudiger om een B.V. op te richten?
Na de eerdere afschaffing van de ministeriele verklaring van geen bezwaar wordt met de invoering van de Flex B.V. ook de verplichting tot het storten van een minimumkapitaal van € 18.000 afgeschaft. Daarmee komt ook de bankverklaring inhoudende dat er minimaal € 18.000,00 is gestort als vereiste voor de oprichting van een B.V. te vervallen.

Bij de inbreng van een bestaande onderneming (eenmanszaak, V.O.F./maatschaps-aandeel) in een B.V. is naar het nieuwe recht niet langer meer een accountantsverklaring vereist. Maar wel dient er in dat geval nog steeds een beschrijving van de in te brengen onderneming/goederen te worden opgesteld.

De oprichting van een B.V. dient daarnaast ook nog steeds bij notariële akte te geschieden.

Statuten van mijn B.V. aanpassen?
Omdat de nieuwe wetgeving directe werking heeft vanaf 1 oktober en veel flexibeler is, zullen in veel gevallen de bestaande statuten binnen de wettelijke regeling vallen en is er niet altijd de noodzaak om de statuten te wijzigen.

Het kan ook zijn dat met betrekking tot een bepaald onderdeel uw huidige statutaire regels van uw B.V. strenger zijn dan de wettelijke regels.
Dit kan u eventueel in de toekomst in de weg zitten.

Uiteraard kunnen wij u adviseren wat de specifieke gevolgen van de invoering van de Flex B.V. voor uw onderneming is en u aanbevelingen doen voor de mogelijkheden die het nieuwe B.V.-recht voor u zou kunnen bieden.

Heeft de B.V. nog een aandelenkapitaal van € 18.000 nodig?
Door het vervallen van de eis van het hebben van een minimumkapitaal van € 18.000,00 is het niet in alle gevallen noodzakelijk om een aandelenkapitaal van € 18.000,00 aan te houden.

Er kan worden gedacht aan vereenvoudigde terugbetaling van het in het verleden door u gestorte aandelenkapitaal. Uiteraard kan uw accountant u adviseren ter zake van de mogelijkheden om (een gedeelte van) het aandelenkapitaal aan de aandeelhouders terug te betalen (kapitaalvermindering).

De aansprakelijk van de directeur van een B.V.?
De beperkte aansprakelijkheid blijft in hoofdlijnen gehandhaafd, met één grote wijziging.

Ten aanzien van “onttrekkingen van geld uit de B.V.”, zoals dividenduitkering(en) en kapitaalvermindering, heeft de wetgever bepaald dat de directie dient te beoordelen of het mogelijk is om tot uitkering over te gaan. Dit kan alleen als er voldoende geld in de B.V. aanwezig is.

Indien de directie kan voorzien dat als gevolg van een uitkering de B.V. niet meer haar opeisbare schuld(en) zal kunnen blijven voldoen, is de uitkering niet toegestaan. Indien de directie de uitkering toch goedkeurt zal zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het tekort.

Dus de algemene vergadering kan een besluit nemen tot het uitbetalen van dividend aan de aandeelhouder(s), maar de directie moet het besluit goedkeuren.

Wilt u meer weten over de Flex B.V., maak dan vrijblijvend een afspraak met Notariskantoor Van der Tuin.

Voor meer informatie over de Flex B.V. zie ook de website www.mijnbedrijfsvorm.nl. Hier kunt u ook een online test doen ten aanzien van de Flex B.V. en voorbeelden van ondernemers met betrekking tot een Flex.B.V.

Lees ook meer op de KvK - het nieuwe BV-recht.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten