Nalatenschappen

De verklaring van erfrecht is een door een notaris opgemaakte verklaring waarin staat vermeld wie er is overleden en wie - krachtens de Wet of op grond van het testament - erfgenaam is.

Wel of geen Testament?
Als iemand overlijdt, komen zijn bezittingen (en evt. schulden) toe aan zijn erfgenamen. Het is daarom van groot belang om te weten of de overledene een testament heeft gemaakt. Dan komt er uitsluitsel of hij/zij wellicht anderen als erfgenamen heeft benoemd dan zijn wettelijke erfgenamen.

Voor het verkrijgen van inlichtingen uit het Centraal Testamenten Register kunt u zich het beste wenden tot een notaris. Die kan voor u het gemakkelijkst de inlichtingen inwinnen en een afschrift van het testament opvragen. Overigens hebben alleen erfgenamen en andere direct belanghebbenden bij de inhoud van het testament recht op inzage

Erfbelasting
Over geërfd vermogen dient erfbelasting te worden betaald. Er zijn echter ook diverse vrijstellingen. Van iedere verkrijging uit een nalatenschap dient binnen 8 maanden na overlijden aangifte te worden gedaan voor de heffing van erfbelasting.

Een aangifte-formulier krijgt u van de Belastingdienst toegezonden. De (kandidaat-) notaris kan u met het invullen behulpzaam zijn.

Afwikkeling
Bij de afwikkeling van een nalatenschap komen aan de orde de inventarisatie van de bezittingen en schulden, het vaststellen van de erfgenamen en de erfporties en de verdeling. De notaris kan hierbij bemiddelen of begeleiden.

Verdeling
Ook bij de verdeling van de nalatenschap wordt vaak een notaris ingeschakeld. Dit is soms zelfs vereist, bijvoorbeeld indien een woning of aandelen in een B.V. tot de boedel behoren. Het is van belang om de verdeling binnen afzienbare tijd na het overlijden tot stand te brengen.

De (kandidaat-)notaris kan u uiteraard ook helpen bij alle andere zaken die betrekking hebben op de afwikkeling van een nalatenschap.

Wilt u meer weten over de kosten van het opstellen van een verklaring van erfrecht of de afwikkeling van een nalatenschap en de procedures, maak dan vrijblijvend een afspraak met Notaris- kantoor Van der Tuin, of neem telefonisch contact met ons op.

Ook hebben wij voor u een brochure met nadere informatie over de afwikkeling van nalatenschappen beschikbaar.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten