Huwelijksvoorwaarden

Één gemeenschappelijk vermogen.

Wanneer twee personen gaan trouwen ontstaat er van rechtswege een algehele gemeenschap van goederen. De vermogens van de beide partners vloeien dan samen tot één gemeenschappelijk vermogen.

Niet alleen de bezittingen en schulden die ieder bij het begin van het huwelijk heeft worden gemeenschappelijk, maar ook vrijwel alle bezittingen en schulden die ieder tijdens het huwelijk krijgt. Ook erfenissen en schenkingen die voor of tijdens het huwelijk worden verkregen behoren tot het gemeenschappelijk vermogen, al kan de erflater of de schenker wel bepalen dat de erfenis of schenking niet gemeenschappelijk wordt.

Willen de aanstaande echtgenoten voorkomen dat tussen hen een algehele gemeenschap van goederen ontstaat dan moeten zij vóór de sluiting van het huwelijk bij de notaris een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden aangaan. Daarbij zijn verschillende varianten mogelijk.

Wat kunt u zoal laten vastleggen in de akte van huwelijksvoorwaarden?

Te denken valt daarbij aan:
- een regeling omtrent de verdeling van de kosten van de huishouding;
- de vraag of het bestaande en/of toekomstige inkomen en vermogen moet worden gedeeld;
- de mate waarin oudedagsvoorzieningen zoals ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij een eventuele echtscheiding worden verdeeld;
- bescherming van de niet-ondernemende echtgenoot tegen schuldeisers van de ondernemende echtgenoot;
- de wenselijkheid een onderneming te beschermen tegen de gevolgen van echtscheiding of schulden van de andere echtgenoot.

Indien u tijdens het huwelijk besluit huwelijksvoorwaarden te maken of de bestaande huwelijks- voorwaarden te wijzigen, moet aan de rechtbank goedkeuring worden gevraagd voor deze invoering/ wijziging van huwelijksvoorwaarden. Daarnaast is bij de invoering van huwelijksvoorwaarden tijdens het huwelijk nog een verdeling van al uw bezittingen nodig.

Voorts is het zo dat huwelijkse voorwaarden opgemaakt tijdens het huwelijk pas tegenover anderen gelden (bijvoorbeeld schuldeisers), nadat de huwelijkse voorwaarden zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank. De notaris die de akte van huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt draagt zorg voor die inschrijving.

Geregistreerd Partnerschap
Sinds 1 januari 1998 biedt de wet de mogelijkheid aan twee personen hun relatie bij de burgerlijke stand te laten registreren, het zogenaamde geregistreerd partnerschap.

De juridische gevolgen van dit geregistreerd partnerschap zijn vrijwel gelijk aan die van een huwelijk. Zo komt ook een geregistreerd partnerschap tot stand bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voor het laten opstellen van partnerschapsvoorwaarden verwijzen wij naar hetgeen is vermeld onder huwelijksvoorwaarden.

Wilt u meer weten over het huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, maak dan vrijblijvend een afspraak met Notariskantoor Van der Tuin.

Ook hebben wij voor u een brochure met nadere informatie beschikbaar.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten