De “Flitsscheiding”

Per 1 maart 2009 is de zogeheten “flitsscheiding” afgeschaft !

Per die datum zal het dus niet meer mogelijk zijn om uw huwelijk door middel van een verklaring bij de Burgerlijke Stand van uw gemeente om te laten zetten in een geregistreerd partnerschap en dit geregistreerd partnerschap vervolgens te ontbinden zonder tussenkomst van de rechtbank of een (te) dure advocaat.

De belangrijkste consequenties van deze wetswijziging zijn:
- De omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap is niet meer mogelijk. De weg naar de “flitsscheiding” is daarmee afgesloten.
- Voorwaarde voor indiening van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij gehuwden met minderjarige kinderen is dat er een ouderschapsplan wordt overgelegd.

Indien er geen ouderschapsplan is overgelegd, kan de rechter zich niet-ontvankelijk verklaren en de echtgenoten naar een mediator verwijzen. Doel is de echtgenoten in onderling overleg tot afspraken over de gevolgen van de echtscheiding te laten komen voor zover het verzoekschrift daartoe aanleiding geeft. Indien de echtgenoten er dan nog niet in slagen met een gezamenlijk ouderschapsplan te komen, is het ter beoordeling van de rechter of hij het echtscheidingsverzoek al dan niet-ontvankelijk verklaart. Als de rechter het gezamenlijk verzoek niet-ontvankelijk verklaart, kan een van de echtgenoten een eenzijdig verzoek indienen.

Het ontbreken van een ouderschapsplan kan bij een eenzijdig echtscheidingsverzoek uiteindelijk de ontvankelijkheid niet in de weg staan !

- Geregistreerde partners met minderjarige kinderen kunnen hun geregistreerde partnerschap niet meer buiten de rechter om ontbinden. Zij moeten in het vervolg dezelfde procedure volgen als gehuwden met minderjarige kinderen.
- Samenwoners met gezamenlijk gezag over hun minderjarige kinderen die hun samenleving beëindigen, moeten ook een ouderschapsplan opstellen.

Nadrukkelijk zij gewezen op het feit dat met de inwerkingtreding van deze wet ook geregistreerde partners met gemeenschappelijke minderjarige kinderen over wie zij al dan niet gezamenlijk gezag uitoefenen, niet meer buiten de rechter om hun geregistreerd partnerschap kunnen ontbinden.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten