De koop en overdracht van een woning

Leveringsakte en koopovereenkomst, goed geregeld via de juiste notaris.

Leveringsakte
In de leveringsakte worden de afspraken tussen verkoper en koper vastgelegd.

De leveringsakte is de uitvoering van de getekende koopovereenkomst. De leveringsakte wordt opgesteld door de notaris en deze akte zorgt ervoor dat de eigendom van de woning wordt overgedragen aan de koper.

In de leveringsakte wordt onder meer vermeld dat de koopsom wordt betaald en dat alle rechten en verplichtingen overgaan op de koper.

Ook bijzondere bepalingen die verbonden zijn aan het huis, zoals het recht om over de grond van de buurman te mogen lopen naar de openbare weg, worden in de leveringsakte vermeld.

Na het passeren van de akte zal de notaris zorgdragen voor inschrijving van het afschrift bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.

Koopovereenkomst
Voorafgaand aan het tekenen van de akte van levering wordt een koopovereenkomst gesloten tussen verkoper en koper.

De koopovereenkomst moet vanaf 1 september 2003 verplicht schriftelijk worden vastgelegd als de koper een particulier is en het een tot woning bestemde onroerende zaak betreft. Een mondelinge overeenkomst gesloten na 1 september 2003 is niet geldig.

Soms heeft men het over de “voorlopige koopovereenkomst” die men heeft getekend. De koopovereenkomst is echter definitief. De term voorlopige koopovereenkomst heeft meestal te maken met het feit dat koper een financieringsvoorbehoud heeft gemaakt bij de koop.

In de meeste koopovereenkomsten is een ontbindende voorwaarde opgenomen voor de financiering, vaak tot 4 weken na het ondertekenen van de koopovereenkomst. Als de koper kan aantonen dat hij geen bank kan vinden die hem wil financieren, dan kan hij zonder boete de koop ontbinden. Doet hij dit niet (op tijd), dan kan de verkoper een boete verlangen als de koop niet doorgaat.

Wel heeft de koper van een woning sinds 1 september 2003 een bedenktijd van 3 dagen, waarin hij zonder consequenties kan afzien de koop.

Wilt u meer weten over de aankoop van een woning, maak dan vrijblijvend een afspraak met Notariskantoor Van der Tuin.

Ook hebben wij voor u een brochure met nadere informatie beschikbaar.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten