Legalisatie handtekening

Volmacht geven om (mede) namens u de akte te ondertekenen.

Wanneer het voor u niet mogelijk is om in persoon te verschijnen bij de ondertekening van een notariële akte kunt u in sommige gevallen een ander (vaak een medewerker van het notariskantoor) volmacht geven om (mede) namens u de akte te ondertekenen.

In zo een geval wordt u een volmacht toegezonden, met het verzoek deze te laten legaliseren en deze tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs te retourneren aan het notariskantoor.

Legalisatie betekent dat de notaris vaststelt dat u zelf de volmacht/verklaring ondertekent en dat het uw handtekening is die op de volmacht/verklaring staat. Op deze manier wordt bereikt dat geen onenigheid ontstaat over de echtheid van uw handtekening: we kunnen zeker weten dat u zelf de volmacht/verklaring heeft ondertekend en niet iemand anders.

De legalisatie vindt plaats doordat u uw handtekening in het bijzijn van de notaris of een van zijn daartoe bevoegde medewerkers zet. U dient tevens uw legitimatiebewijs te tonen.

Het is van belang dat u de volmacht/verklaring niet van tevoren ondertekent maar pas in het bijzijn van de notaris of een van zijn daartoe bevoegde medewerkers.

Voor de legalisatie kunt u bij iedere notaris in Nederland terecht.

Indien ons kantoor de betreffende zaak in behandeling heeft zullen voor een legalisatie geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Andere notariskantoren kunnen wel kosten voor de legalisatie in rekening brengen. Deze kosten kunnen per kantoor verschillen.
Indien u zich tot een ander notariskantoor wendt, is het raadzaam vooraf te informeren naar de eventuele kosten en tijdstippen waarop u langs kunt komen.

De volgende bescheiden dient u mee te nemen voor de legalisatie: - de begeleidende brief en eventuele andere meegestuurde stukken;
- de volmacht/verklaring;
- een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument).

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten